Asamblea General Ordinaria /Ohiko Batzar Nagusia 2018 | 22/10/2018 | Vídeo | Athletic Club Website Oficial