Elisabeth
Midfielder

Eli Ibarra

Elisabeth Ibarra Rabancho
 • 1981/06/29
 • Azkoitia (Gipuzkoa)
 • 10/06/2002
 • 1,61 metres
 • 15
 • 413
 • 1981/06/29
 • Azkoitia (Gipuzkoa)
 • 10/06/2002
 • 1,61 metres
 • 15
 • 413

Filter your favourite player's statistics by clicking on the drop-down buttons or on the white cards.

Loading

Showing 0 results.