Zaragoza B - Bilbao Athletic
Matchday 2

Zaragoza B - Bilbao Athletic

Zaragoza B
Zaragoza B
10
Bilbao Athletic
Bilbao Athletic

Location , Zaragoza