Gardentasuna | Athletic Clubeko Webgune Ofiziala

Gardentasuna

Gardentasuna

1. Informazio instituzionala eta antolaketa

Izaera, araubide juridikoa eta eginkizunak
Bere Estatutuen arabera, Athletic Club irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatua da eta berezko nortasun juridikoa du. Bizkaiko Futbol Federazioari atxikita dago, eta bere helburu soziala mota guztietako kirol-jarduerak eta, bereziki, futbol-jarduerak sustatzea eta gauzatzea da.

Aplikatu beharreko araudia
• Athletic Cluben Estatutuak. DESKARGATU
• Erregelamendu Organikoa. DESKARGATU
• Eusko Jaurlaritzaren araudia. IKUSI
• CSDren araudia. IKUSI
• FIFAren araudia. IKUSI
• UEFAren araudia. IKUSI
• RFEFen araudia. IKUSI
• LaLigaren araudia. IKUSI

Antolaketa
Profil profesionalak Zuzendaritza Batzordea
Antolaketa instituzionala. DESKARGATU

Kode etikoa
• Athletic Clubek Arauak Betetzeko Programa bat dauka. Programa horren barruan, klubak Kode Etiko bat du, nahitaez bete beharrekoa, honako pertsona-talde hauentzat: Zuzendaritza Batzordeko kideak, Diziplina Batzordeko eta Klubeko Apelazio Batzordeko kideak eta langileak eta zuzendariak.  Kode Etikoa ikusi
• Klubak araudia betetzeko arduradun bat du, eta zeregin hori klubeko zuzendari legalak, Juan Manuel de Sosa jaunak, egiten du.
Komunikazio eta salaketa kanala
Kode etikoari edo beste edozein alderdiri lotutako gertakariren baten berri eman nahi duen edonork gure web guneko salaketa orrialdera jo dezake. Salaketen kanal espezifiko hori Kontaktua atalaren bidez ere eskura daiteke.
• Era berean, kluba aitzindaria da LaLigako kluben artean kirol-arloan Haurrak Babesteko Programa bat sortzen, haurrak babesteko arduradun batek (Rocío Ybarra) kudeatuta, Aterpe programaren atalean jakinarazten den bezala.

Klubari buruzko informazioa
• Athletic Club osatzen duten talde eta kategoriei buruzko informazioa (taldeak, egutegia, sailkapenak), Taldeak atalean.
• Athleticek 254 adingabe ditu gaur egun bere diziplinaren ardurapean.
• Informazio kanal ofizialak (sare sozialak), Kluba/Instituzionala atalean.
• Klubaren eta bere arlo ezberdinen kontakturako informazioaKontaktua atalean.
Ez zaie inkestarik egin ez bazkideei, ez jendeari orokorrean, Klubak emandako zerbitzuen asebetetzeari edo kalitateari buruz.
• Gizarte-erantzukizuneko ekintzak. Athletic Club Fundazioaren proiektu eta jardueretan zentralizatzen dira, eta horien laburpena honako memoria honetan ikus daiteke: DESKARGATU
Gainera, gai horiei guztiei buruzko informazioa une oro eskainiko da Fundazioaren webgunean eta Albisteak/Fundazioa Klubaren webguneko atalean.
Athletic Club Fundazioaren aurrekontuak esteka honetan kontsulta daitezke: IKUSI

Web orrialdea
• Klubak gardentasunari buruzko atal hau ezarri du webgunean, Kluba/Instituzionala atalean eskuragarri dagoena.
• Orrialdearen goialdean (desktop bertsioan) eta irudien slider nagusiaren azpian (mobile bertsioan) argi eta garbi ikusten den barneko bilatzaile bat dago, lupa baten ikonoarekin identifikatua. Gainera, erabiltzaileak edozein eduki eskura dezake albisteen bilatzailearen bidez, gure Albisteak/Hemeroteka atalean.
• Klubeko bazkideentzat erreserbatutako gune bat du webguneak eta BAZKIDEEN TXOKOA estekaren bidez sartzen da bertara. Esteka hori argi eta garbi ikus daiteke web-atariarengoiko aldean, lehoi baten ikonoarekin identifikatuta.
• Webgune honetan (Berriak/Batzarra atala) Bazkideen Batzar Orokorrari buruzko albisteak eta/edo Zuzendaritza Batzordearen erabakiak argitaratzen dira.

Peñak
• Athletic Cluben peñek gune propioa dute webgunean. Bertan, talde hauen datu guztiak zehazten dira eta Klubarekin duten harremana kudeatu dezakete, helbide elektroniko honen bidez: [email protected] (kideen kasuan) eta Peñak kudeatzeko atari espezifikoaren bidez (arduradunen kasuan bakarrik). Ikusi Kluba/Peñak atala.
Baldintza bereziak: Peña ofizialek lehen taldearen partidetarako ordainpeko sarreren erreserba eskatzeko aukera dute. Klubak, guztien eskaria kontuan hartuta, eskaera horiei erantzuten die ahal duen neurrian. Kanpoko partiden kasuan, betiere Klubeko bazkideen eskaera guztiei erantzun ondoren erantzungo zaie Peñei.
• Halaber, Kluba/Peñak atalean zehazten da Klubeko Peña ofizial bat sortzeko prozesu guztia.

Kanpoko partidetarako sarrerak
• Athletic Clubek bisitari gisa jokatzen dituen partidetara joateko bete behar den araudia. Sarrerak izendunak izan behar dira eta Athletic Cluben bidez saldu behar dira. Sarrerak/Informazio gehiago. 

 

2. Ekonomia, aurrekontuak eta estatistikei buruzko informazioa

Aurrekontua eta urteko kontuak
• Urteko kontuak 2021-22

Kontu ikuskaritzaren txostena 2021-22
2022-23 denboraldiko aurrekontua

2021-2022 denboraldiko kontuei buruzko datuak (mila eurotan)
Sarrera nabarmenak: 120.604,71
Gastu nabarmenak: 145.552
Oreka puntuaren emaitza: 54.137
• Sarrera nabarmenen xehetasunak (milaka €tan):
* Lehiatilak: 32.924
* Babesleak eta publizitatea: 8.953
* Emanaldi eskubideak:  66.699
* Merkataritza ariketak: 6.819
* Bestelako ustiapenen sarrerak: 5.204
* Jokalarien federazio-eskubideak besterentzearen onurak: –
* Ibilgetu materiala besterentzeagatiko gainbalioak: –
* Finantza diru-sarrerak: 3
* Diruzkoak ez diren partidetatik eratorritako diru-sarrerak: 0
* Loturadun alderdiekin egindako errenta-eragiketak, arrazoizkoaren gainetik: 0
* Futbolarekin eta klubarekin zerikusirik ez duten eragiketen diru-sarrerak: 0
* Lehiaketetatik eratorritako diru-sarreren eta gastuen tratamendua: 0
• Gastu nabarmenen xehetasunak (milaka €tan):
* Salmenten/materialen kostua: 3.881
* Langileen ordainsarien gastuak: 102.130
* Bestelako ustiapen gastuak: 25.487
* Federazioen edo jokalarien eskubideen amortizazioa: 13.975
* Jokalarien federazio-eskubideak besterentzearen ondoriozko galerak: 0
* Finantza-kostuak eta dibidenduak: 77
* Lotura duten alderdiekin egindako gastu-eragiketak arrazoizko balioaren azpitik: 0
* Harrobia garatzeko jardueretako gastuak: 0
* Garapen komunitarioko jardueretako gastuak: 0
* Zorrak/karga ez-monetarioak: 1.548
* Ibilgetu materialaren eraikuntzari zuzenean egotz dakizkiokeen finantza-kostuak: 0
* Futbolarekin eta klubarekin zerikusirik ez duten eragiketen gastuak: 0

Ekonomia eta finantza adierazleak
(milaka eurotan)
Ondare garbia 2022ko ekainaren 30ean: 103.403.
Klubaren zorrak guztira / Sarrera nabarmenak = – %78. Bete egiten da (etorkizuneko desoreka ekonomiko eta finantzarioaren adierazgarritzat jotzen da kirol-denboraldi bakoitzeko ekainaren 30eko zor garbiak erakundeak denboraldi horretan izandako diru-sarrera garrantzitsuen % 100 gainditzen duenean).
Jokalarietan egindako inbertsioa: 555. Eragiketa horietako batean ere ez da inbertsio-funtsik sartu.
Salmentetan jasotako zenbatekoak -80.000 (2018/19; jokalari bat); 65.000 (2017-18; jokalari bat)- eta eskuratutako jokalariak (Kirol-ibilgetu ukiezina), Urteko kontuen 5. oharra.
Lehen taldera atxikitako gastuak:  78.869.
Lehen taldearen soldata-muga: 127.120 (2022-23); 111.818 (2021-22).

Zorpetzeari buruzko datuak
(milaka eurotan)
EZ dago atzeratutako zorrik. Zor arrunten zenbatekoak (atzerapenik gabe) honako hauek dira:
• Administrazio publikoekiko zorrak. a) Ogasuna: 28.632; b) Gizarte Segurantza: 362.
Zor pribatua. a) Kreditu entitateak: 0; b) Bestelako zorrak: 0
Langileekiko zorrak eta kredituak: 0
• EZ dago zorrik ordaintzeke edo atzeratuta erakunde publiko, pribatu eta enplegatuekin.
• Cluba EZ dago hartzekodunen konkurtsoan, aurre-konkurtsoan edo antzeko egoeran.

Gordailu datak eta kontuak entregatzeko datak
• Kontuak Merkataritza Erregistroan gordailutzeko data
Athletic Club elkarte-araubideko erakundea da, ez da merkataritza-sozietate bat. Beraz, ez ditu bere kontuak Merkataritza Erregistroan gordailutu behar.
• Azken kontuak Kirol Kontseilu Gorenari noiz entregatu zaizkion
2022ko azaroaren 15ean, Klubaren Zuzendaritza Batzordeak formulatu ondoren, 2022ko ekainaren 30ean itxitako 2021/22 ekitaldiko urteko kontuak entregatu zitzaizkion CSDri, honako hauek barne: balantzea, Galeren eta Irabazien Kontua, Efektibo fluxuen Egoera, Ondare Garbiko Aldaketen Egoera, Memoria, Kudeaketa Txostena eta Auditoretza Txostena.
• Azken kontuak Futbol Profesionaleko Liga Nazionalari noiz entregatu zaizkion
2022ko azaroaren 15ean Klubaren Zuzendaritza Batzordeak formulatu ondoren, 2021/22 ekitaldiko urteko kontuak entregatu zitzaizkion LNFPri, honako hauek barne: balantzea, Galeren eta Irabazien Kontua, Efektiboen fluxuen Egoera, Ondare Garbiko Aldaketen Egoera, Memoria, Kudeaketa Txostena eta Auditoretza Txostena.

Erakunde publikoekin akordioak
Kontratazioa Administrazio Publikoarekin
San Mames Barria merkataritza-enpresako bazkideen akordioa.
Industria alokatzeko kontratua San Mames Barria, S.L.rekin.
San Mames futbol-zelaiaren errentamendu-kontratuak 50 urteko iraupena izango du hasiera batean, 2013ko irailetik aurrera, eta beste 50 urtez berritu ahal izango da.
2021-22 denboraldiko errenta
529.353,24 eurokoa izan da, eta, horrez gain, San Mames Barria SLko bazkideen arteko itunen ondorioz, zelai berria amaitu zenetik eta errentamendu-aldian, klubak zenbait espazio, erabilera eta eskubide lagatzen dizkie San Mames Barria SLko gainerako bazkideei, ekarpenaren kontraprestazio gisa.
Hitzarmenak Administrazio Publikoarekin
San Mames Barria, S.L. enpresako bazkideen akordioa Informazio gehiago
Diru-laguntzak eta laguntza publikoak
• San Mames Barria, S.L. enpresako bazkideen akordioa
Bizkaia-Bizkaialde Fundazioa
Athletic Clubek 75.000 €-ko ekarpena egin dio programa honi, eta 51.233 € jaso ditu bertatik, emakumezkoen futbolerako.

Zuzendaritza organoen ordain sariak
Zuzendaritza Batzordeko Kideak: Athletic Clubeko Zuzendaritza Batzordeko kide bakar batek ere, bazkideek aukeratu ondoren, ez du inolako ordainik jasotzen beren karguak betetzeagatik.
Goi-zuzendaritzako kideak: Zuzendarien ordainsari osoa, kalte-ordainak barne, 2.250.437,23 euro gordinekoa izan da 2022ko ekainaren 30ean amaitutako ekitaldian. Zuzendariek ez dute Klubaren kargurako pentsio- edo erretiro-planik sinatuta, eta 2022ko ekainaren 30ean amaitutako ekitaldiaren itxieran ez dute Klubaren aurrerakinik jaso.
Ez dago ordainketarik ordezkaritza-gastuengatik, ez eta bidaia-dietarik ere Clubeko langileentzat eta Zuzendaritza Batzordeko kideentzat. Clubaren barruan eginkizunak betetzean egindako gestioengatik behar bezala justifikatutako gastuak baino ez dizkie ordaintzen Clubak bere langileei.

Ekonomia eta kudeaketa kontrola
• Ekonomia eta kudeaketa kontrola
Kudeaketa eta Ekonomia-Finantza kontrolak egiteko sistemak

Erosketa eta kontrataziorako jarraibideak
Erosketa eta Kontratazio prozeduren laburpen betearazlea

Athletic Clubeko kontrol ekonomiko, gardentasun eta gobernu onaren batzordeak batzar nagusiari egindako txostena 
Hornitzaileak
Athletic Clubeko hornitzaile garrantzitsuenak honako hauek dira: DESKARGATU

Segurtasuna eta edukiera
Barne araubidea San Mamesen. DESKARGATU
Lezama kirol-esparruaren barne-araubidea. DESKARGATU
Ongi etorri txostena – Zaletuen gida praktikoa. DESKARGATU
Sartzeko edota bertan egoteko arauak atal honetan San Mames/Sarbideak
Debekatutako sinbologia – Zigortzeko arrazoiak. DESKARGATU
• San Mameseko bertaratze datuak:
* San Mamesen 2021-22 denboraldian jardunaldi bakoitzean bertaratu ziren ikusleak partida bakoitzaren fitxan argitaratzen dira. Partidaren amaieran argitaratzen dira fitxa hauek, eta dagokien atalean daude Taldeak/Partidak.