Gardentasuna | Athletic Clubeko Webgune Ofiziala

Gardentasuna

Gardentasuna

1. Informazio instituzionala eta antolaketa

Izaera, araubide juridikoa eta eginkizunak
Bere Estatutuen arabera, Athletic Club irabazi-asmorik gabeko elkarte pribatua da eta berezko nortasun juridikoa du. Bizkaiko Futbol Federazioari atxikita dago, eta bere helburu soziala mota guztietako kirol-jarduerak eta, bereziki, futbol-jarduerak sustatzea eta gauzatzea da.

Aplikatu beharreko araudia
• Athletic Cluben Estatutuak (Barne-araubideko erregelamendu gisa ere jarduten dute). DESKARGATU
• Eusko Jaurlaritzaren araudia. IKUSI
• CSDren araudia. IKUSI
• FIFAren araudia. IKUSI
• UEFAren araudia. IKUSI
• RFEFen araudia. IKUSI
• LaLigaren araudia. IKUSI

Antolaketa
• Profil profesioanalak Zuzendaritza Batzordea
Antolaketa instituzionala. DESKARGATU
• Kirol antolaketa (Lezama)

Kode etikoa
• Athletic Clubek Arauak Betetzeko Programa bat dauka. Programa horren barruan, klubak Kode Etiko bat du, nahitaez bete beharrekoa, honako pertsona-talde hauentzat: Zuzendaritza Batzordeko kideak, Diziplina Batzordeko eta Klubeko Apelazio Batzordeko kideak eta langileak eta zuzendariak.  Kode Etikoa ikusi
• Klubak araudia betetzeko arduradun bat du, eta zeregin hori klubeko zuzendari legalak, Juan Manuel de Sosa jaunak, egiten du.
Komunikazio eta salaketa kanala
Kode etikoari edo beste edozein alderdiri lotutako edozein gertakariren berri eman nahi duen edonork helbide honetara jo dezake: [email protected] Salaketen kanal espezifiko hori Kontaktua atalaren bidez ere eskura daiteke.
• Era berean, kluba aitzindaria da LaLigako kluben artean kirol-arloan haurrak babesteko programa bat sortzen, haurrak babesteko arduradun batek (Juan Ignacio Alonso jaunak) kudeatuta, Aterpe programaren atalean jakinarazi den bezala.

Clubari buruzko informazioa
• Athletic Club osatzen duten talde eta kategoriei buruzko informazioa (plantilla, egutegia, sailkapenak), Taldeak atalean.
• Athleticek 254 adingabe ditu gaur egun bere diziplinaren pean.
• Informazio kanal ofizialak (sare sozialak), Cluba/Instituzionala atalean.
Clubaren kontaktua eta arlo ezberdinak, Kontaktua atalean.
Ez zaie inkestarik egin ez bazkideei, ez jendeari orokorrean, klubak emandako zerbitzuen asebetetzeari edo kalitateari buruz.
• Gizarte-erantzukizuneko ekintzak. Athletic Club Fundazioaren proiektu eta jardueretan zentralizatzen dira, eta horien laburpena honako memoria honetan ikus daiteke: DESKARGATU
Gainera, gai horiei guztiei buruzko informazioa eskaintzen da Fundazioaren webgunean eta Albisteak/FundazioaClubaren webguneko atalean.
Athletic Club Fundazioaren aurrekontuak esteka honetan kontsulta daitezke: IKUSI

Web orrialdea
• Clubak webgune Gardentasunari buruzko atal hau ezarri du,  Cluba/Instituzionala  atalean eskuragarri dagoena.
• Orrialdearen goialdean (desktop) eta irudien slider nagusiaren azpian (mobile bertsioa) argi eta garbi ikusten den barneko bilatzaile bat dago, lupa baten ikonoarekin identifikatua. Gainera, erabiltzaileak edozein eduki eskura dezake albisteen bilatzailearen bidez, gure Albisteak/Hemeroteka atalean.
• Clubeko bazkideentzat erreserbatutako gune bat du webguneak, eta BAZKIDEAK estekaren bidez sartzen da bertara. Esteka hori argi eta garbi ikus daiteke web-atariaren eta atalen menuaren goiko aldean, eta lehoi baten ikonoarekin identifikatut dago.
• Webgune honetan (Berriak/Batzarra atala) Bazkideen Batzar Orokorrari buruzko albisteak eta/edo Zuzendaritza Batzordearen erabakiak argitaratzen dira.

Peñak
• Athletic Cluben peñek gune propioa dute webgunean. Bertan, datu guztiak zehazten dira eta klubarekin duten harremana kudeatu dezakete, helbide elektroniko honen bidez: [email protected] (kideen kasuan) eta Peñak kudeatzeko atari espezifikoaren bidez (arduradunen kasuan bakarrik). Ikusi Cluba/Peñak atala.
Baldintza bereziak: Peña ofizialek lehen taldearen partidetarako ordainpeko sarreren erreserba eskatzeko aukera dute. Clubak, guztien eskaria kontuan hartuta, eskaera horiei erantzuten die ahal duen neurrian. Kanpoko partiden kasuan, betiere klubeko bazkideen eskaera guztiei erantzun ondoren erantzungo zaie Peñei.
• Halaber, Cluba/Peñak atalean zehazten daClubeko Peña ofizial bat sortzeko prozesu guztia.

Kanpoko partidetarako sarrerak
• Athletic Clubek bisitari gisa diharduenean bete behar duen araudia. Sarrerak izendunak izan behar dira eta Athletic Cluben bidez saldu behar dira. DESKARGATU

2. Ekonomia, aurrekontuak eta estatistikei buruzko informazioa

Aurrekontua eta urteko kontuak
• Urteko kontuak 2020-21

Kontu ikuskaritzaren txostena 2020-21
2021-22 denboraldiko aurrekontua

2020-2021 denboraldiko kontuei buruzko datuk
Sarrera nabarmenak: 102.234.000 €
Gastu nabarmenak: 141.620.000 €
Oreka puntuaren emaitza: – 39.386.000 € 
• Sarrera nabarmenen xehetasunak (milaka €-tan):
* Lehiatilak: 4.935
* Babesleak eta publizitatea: 9.678
* Emanaldi eskubideak: 81.940
* Merkataritza ariketak: 5.148
* Bestelako ustiapenen sarrerak: 150
* Jokalarien federazio-eskubideak besterentzearen onurak: –
* Ibilgetu materiala besterentzeagatiko gainbalioak: –
* Finantza diru-sarrerak: 383
* Diruzkoak ez diren partidetatik eratorritako diru-sarrerak: 0
* Loturadun alderdiekin egindako errenta-eragiketak, arrazoizkoaren gainetik: 0
* Futbolarekin eta klubarekin zerikusirik ez duten eragiketen diru-sarrerak: 0
* Lehiaketetatik eratorritako diru-sarreren eta gastuen tratamendua: 0
• Gastu nabarmenen xehetasunak (milaka €-tan):
* Salmenten/materialen kostua: 4.059
* Langileen ordainsarien gastuak: 98.596
* Bestelako ustiapen gastuak: 22.398
* Federazioen edo jokalarien eskubideen amortizazioa: 14.442
* Jokalarien federazio-eskubideak besterentzearen ondoriozko galerak: 0
* Finantza-kostuak eta dibidenduak: 56
* Lotura duten alderdiekin egindako gastu-eragiketak arrazoizko balioaren azpitik: 0
* Harrobia garatzeko jardueretako gastuak: 0
* Garapen komunitarioko jardueretako gastuak: 0
* Zorrak/karga ez-monetarioak: 845
* Ibilgetu materialaren eraikuntzari zuzenean egotz dakizkiokeen finantza-kostuak: 0
* Futbolarekin eta klubarekin zerikusirik ez duten eragiketen gastuak: 0

Ekonomia eta finantza adierazleak
(milaka eurotan)
Ondare garbia 2021ko ekainaren 30ean: 112.454
Clubaren zorrak guztira / Sarrera nabarmenak = – %98. Bete egiten da (etorkizuneko desoreka ekonomiko eta finantzarioaren adierazgarritzat jotzen da kirol-denboraldi bakoitzeko ekainaren 30eko zor garbiak erakundeak denboraldi horretan izandako diru-sarrera garrantzitsuen % 100 gainditzen duenean).
Jokalarietan egindako inbertsioa: 10.490. Eragiketa horietako batean ere ez da inbertsio-funtsik sartu.
Salmentetan jasotako zenbatekoak -80.000 (2018/19; jokalari bat); 65.000 (2017-18; jokalari bat)- eta lagatako jokalariak, Urteko kontuen lehenengo orrialdean (Kirol-ibilgetu ukiezina) 11 eta 12. orrialdeetan idatziak.
Lehen taldera atxikitako gastuak:  75.220
Lehen taldearen soldata-muga (2021-22):  111.818

Zorpetzeari buruzko datuak
(milaka eurotan)
EZ dago atzeratutako zorrik. Zor arrunten zenbatekoak (atzerapenik gabe) honako hauek dira:
• Administrazio publikoekiko zorrak. a) Ogasuna: 26.336; b) Gizarte Segurantza: 302
Zor pribatua. a) Kreditu entitateak: 0; b) Bestelako zorrak: 8.332
Langileekiko zorrak eta kredituak: 1.186
• EZ dago zorrik ordaintzeke edo atzeratuta erakunde publiko, pribatu eta enplegatuekin.
• Cluba EZ dago hartzekodunen konkurtsoan, aurre-konkurtsoan edo antzeko egoeran.

Gordailu datak eta kontuak entregatzeko datak
• Kontuak Merkataritza Erregistroan gordailutzeko data
Athletic Club elkarte-araubideko erakundea da, ez da merkataritza-sozietate bat. Beraz, ez ditu bere kontuak Merkataritza Erregistroan gordailutu behar.
• Azken kontuak Kirol Kontseilu Gorenari noiz entregatu zaizkion
2021eko abuztuaren 12ean, Clubaren Zuzendaritza Batzordeak formulatu ondoren, 2021ko ekainaren 30ean itxitako 2020/21 ekitaldiko urteko kontuak entregatu zitzaizkion CSDri, honako hauek barne: balantzea, Galeren eta Irabazien Kontua, Efektibo fluxuen Egoera, Ondare Garbiko Aldaketen Egoera, Memoria, Kudeaketa Txostena eta Auditoretza Txostena.
• Azken kontuak Futbol Profesionaleko Liga Nazionalari noiz entregatu zaizkion
2021eko abuztuaren 12ean, Klubaren Zuzendaritza Batzordeak formulatu ondoren, 2021ko ekainaren 30ean itxitako 2020/21 ekitaldiko urteko kontuak entregatu zitzaizkion LNFPri, honako hauek barne: balantzea, Galeren eta Irabazien Kontua, Efektiboen fluxuen Egoera, Ondare Garbiko Aldaketen Egoera, Memoria, Kudeaketa Txostena eta Auditoretza Txostena.

Erakunde publikoekin akordioak
Kontratazioa Administrazio Publikoarekin
San Mames Barria merkataritza-enpresako bazkideen akordioa.
Industria alokatzeko kontratua San Mames Barria, S.L.rekin.
San Mames futbol-zelaiaren errentamendu-kontratuak 50 urteko iraupena izango du hasiera batean, 2013ko irailetik aurrera, eta beste 50 urtez berritu ahal izango da.
2020-21 denboraldiko errenta 517.087 eurokoa izan da, eta, horrez gain, San Mames Barria SLko bazkideen arteko itunen ondorioz, zelai berria amaitu zenetik eta errentamendu-aldian, klubak zenbait espazio, erabilera eta eskubide lagatzen dizkie San Mames Barria SLko gainerako bazkideei, ekarpenaren kontraprestazio gisa.


Hitzarmenak Administrazio Publikoarekin
San Mames Barria, S.L. enpresako bazkideen akordioa Informazio gehiago
Diru-laguntzak eta laguntza publikoak
• San Mames Barria, S.L. enpresako bazkideen akordioa
Bizkaia-Bizkaialde Fundazioa
Athletic Clubek 75.000 €-ko ekarpena egin dio programa honi, eta 55.835 € jaso ditu bertatik, emakumezkoen futbolerako.

Zuzendaritza organoen ordain sariak
Zuzendaritza Batzordeko Kideak: Athletic Clubeko Zuzendaritza Batzordeko kide bakar batek ere, bazkideek aukeratu ondoren, ez du inolako ordainik jasotzen beren karguak betetzeagatik.
Goi-zuzendaritzako kideak: Zuzendarien ordainsari osoa, kalte-ordainak barne, 2.398.943 euro gordinekoa izan da 2020ko ekainaren 30ean amaitutako ekitaldian. Era berean, 2020/21 denboraldian ez zaio zuzendariei kalte-ordainik eman kargua uzteagatik. Zuzendariek ez dute Clubaren kargurako pentsio- edo erretiro-planik sinatuta, eta 2021ko ekainaren 30ean amaitutako ekitaldiaren itxieran ez dute Clubaren aurrerakinik jaso.
Ez dago ordainketarik ordezkaritza-gastuengatik, ez eta bidaia-dietarik ere Clubeko langileentzat eta Zuzendaritza Batzordeko kideentzat. Clubaren barruan eginkizunak betetzean egindako gestioengatik behar bezala justifikatutako gastuak baino ez dizkie ordaintzen Clubak bere langileei.

Ekonomia eta kudeaketa kontrola
• Ekonomia eta kudeaketa kontrola
Kudeaketa eta Ekonomia-Finantza kontrolak egiteko sistemak

Erosketa eta kontrataziorako jarraibideak
Erosketa eta Kontratazio prozeduren laburpen betearazlea

Hornitzaileak
Athletic Clubeko hornitzaile garrantzitsuenak honako hauek dira: DESKARGATU

Segurtasuna eta edukiera
Barne araubidea San Mamesen. DESKARGATU
Ongi etorri txostena – Zaletuen gida praktikoa. DESKARGATU
Sartzeko edota bertan egoteko arauak atal honetan San Mames/Sarbideak
Debekatutako sinbologia – Zigortzeko arrazoiak. DESKARGATU
• San Mameseko bertaratze datuak:
* San Mamesen 2020-21 denboraldian jardunaldi bakoitzean bertaratu ziren ikusleak partida bakoitzaren fitxan argitaratzen dira. Partidaren amaieran argitaratzen dira fitxa hauek, eta dagokien atalean daude Taldeak/Partidak.