Aterpe Programa | Athletic Clubeko Webgune Ofiziala

Aterpe programa

Aterpe programa

 
SARRERA

Kirol arloan haurrentzako espazio seguruak sortu eta bermatzea kirol erakunde guztiek aurre egin beharreko erronka da.

Athletic Club erakundeak beti eduki du gai hori kontuan bere eguneroko lanean, baina orain harago joan nahi izan du haurren babesaren arloan, eta ATERPE proiektua sortu du. Politika horren barruan sartuko lirateke klubak arlo horretan burututako ekintza guztiak, langile guztiek ezagutu eta errespetatu beharrekoak.

Gainera, klubaren barruan Haurren Babeserako Arduradunaren figura izanik, lana sistematizatzeko oinarriak finkatu dira, eta haurren babeserako politika integral bat lortuko dugu. Horren barruan sartuko dira prebentzio elementuak, prestakuntza eta jarduera protokoloak, betiere, erakundeko haurren ongizatea helburu izanik.

Figura berritzailea da nazio mailako futbol eta kirol programaren barruan. Ligako klub batek ere ez dauka oraindik, eta nazioarte mailan ere oso gutxi dira figura hori ezarrita daukatenak. Erakundearen proiektuetan (ez soilik oinarri futbolean, baita Fundazioan, Kanpo Proiektuan eta hitzartutako klubetan ere) parte hartzen duten haurrekiko erantzukizun instituzionala argi adierazten du.

Esperientzia berritzailea da eta kirolaren eremuan haurren babes integrala lortzeko bidea izan daiteke.

Ikuspegia

Behe mailako kategorietako haurrek eta instituzioak antolatutako beste edozein jardueratan parte hartzen duten haurrek kirola garatzeko espazio segurua eta babesa izan behar dituzte. Horretarako, kirolarien ongizatearen inguruan sentsibilizatutako eta prestakuntza jasotako pertsona heldu eta arduratsuak izan behar dituzte ondoan.

Konpromisoa

Athletic Club erakundearentzat, behe mailako kategorietako haurren ongizatea lehentasunezkoa eta funtsezkoa da.

Arlo horrekin daukagun konpromisoa argia da eta haurren babeserako ATERPE politikaren sorkuntzan zehazten da.

Beraz, espazio seguruak sortzeko daukagun ardura hori klubeko partaide guztiona da.

ATERPE babes politika klubeko kide guztiek ezagutu eta errespetatu beharrekoa da: Zuzendaritza Batzordea, langileak, boluntarioak, praktiketako langileak…

OINARRIZKO PRINTZIPIOAK

Oinarrizko printzipioak finkatzeko, kirol arloan haurrak babestearen inguruan nazioarteko hainbat taldek emandako gomendioak eta legeria hartu dira aintzat:

 • EU Work Plan for Sport 2014-17.
 • The International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sports of UNESCO (1978), the last review of which is dated November 2015.
 • The International Olympic Committee, Executive Commission, Consensus Statement on Sexual Harassment and Abuse dated February 2007.
 • Atleta gazteak babestu eta kirol arloan haurren eskubideak errespetatzearen inguruko gomendioa, Europako Batzordearen Gobernantza Onerako Taldearen eskutik (2016ko uztaila).
 • Nazioarteko Batzorde Olinpikoak honakoen inguruan egindako adierazpena: Mina eta abusua (istripu bidezkoa ez den indarkeria) kirolean.
 • Nazioarteko Federazio eta Batzorde Olinpikoentzako Gida, kirol arloan egon daitekeen abusu eta kaltearen aurrean kirolariak babesteko politikak sortu eta ezartzeko.
 • Adingabeentzako Nazioarteko Babes neurriak, Haurtzaroaren Kirol arloko Nazioarteko Taldearenak. Beyond Sport Summit 2014.

Oinarrizko printzipioak:

 • Haur guztiek daukate beren genero, arraza, sexu orientazio edo sinesmenak direla eta gertatzen den edozein diskriminazioren aurrean babesa jasotzeko eskubidea.
 • Haurra eta bere ongizatea dira funtsezkoena.
 • Prebentzioaren aldeko apustua.
 • Etengabeko prestakuntza.
 • Legea errespetatzea eta betetzeko eskatzea (sexu-deliturik eza frogatzeko ziurtagiria eskatzea).
 • Errespetuaren kultura. Klubeko langileek gutxieneko estandar batzuk eta jokabide kode bat jarraitu beharko dituzte, eta horren barruan dago haurren eskubideak errespetatzea.
 • Komunikazio egokia: Gure erakundeak zehaztutako pertsonen babesgabetasunaren berri emateko bide egokiak ezartzea.
 • Konpromiso instituzionala: Haurren Babeserako arduradun bat egotea Klubean, Arreta Osoa emateko Departamenduaren barruan.
 • Babesgabetasun kasuetan erantzun egokia ematea. Edozein babesgabetasun egoeraren susmo edo ebidentziarik izatekotan, serio hartuko da eta dagokion moduan erantzungo da.
 • Parte-hartzea
HELBURUAK
 • Haur eta adingabeekiko harreman zuzen edo zeharkakoa dagoen klubeko espazio guztiak aztertzea.
 • Arriskuen prebentziorako ekintza zehatzak ezartzea, aurretik aztertuak.
 • Klubeko arlo desberdinetako langile guztientzako prestakuntza espezifikoa emateko plana.
 • Jokabide protokolo espezifikoak eskura izatea, babesgabetasun egoera zehatzetarako.
 • Hitzartutako klub eta inguruko bestelako erakundeei laguntza ematea, kirol arloan haurren aurkako indarkeria prebenitzeko ekintza zehatzak bideratzeko xedez.
 • Kirol arloan gai hau lantzeak daukan garrantzia ikusaraztea.

Babes politika batek kontuan hartu beharreko babesgabetasun egoera ohikoenak, ATERPEk bere gain hartzen dituenak: Edozein eraso fisiko, sexual, emozional eta jazarpen egoeraren aurrean babesa ematea. 

Politika honen elementu guztiak eraikuntza prozesuan daude; bukatzean, honako elementuak izango ditu, gutxienez:

BARNE MAILAN

 • Jokabide kode egokitua.
 • Langileentzako jarduera protokoloak.
 • Sektorekako talde espezifikoak.
 • Babesgabetasun mota bakoitzaren arabera ezagutzen diren protokoloak. Baimen informatuak jaso eta sailkatzea.
 • Komunikaziorako bide bat martxan.

KANPO MAILAN

 • Hitzarmena duten klubei prestakuntza eman eta babes politikak sortzen laguntzea.
 • Zalantza edo bestelako kasuetarako komunikazio eta kontsulta bidea. Partekatutako baliabide zentroak.
 • Klub edo erakundeentzako txantiloiak.
 • Kirol arloan haurren babesa sustatzeko erakunde edo instituzio publikoekin lan egitea.
 • Arlo horretako foro, hitzaldi eta abarretan parte hartzea.
BURUTUTAKO EKINTZAK
 • Apiriletik urrira: Haur eta adingabeekin zuzenean edo zeharka lan egiten den Klubeko arlo guztiak aztertzea.
 • Ekainean:
  • Athletic Club Campuseko monitore guztiei prestakuntza ematea.
  • Monitore guztientzako prestakuntza.
  • Koordinatzaileentzako prestakuntza espezifikoa.
  • Campuseko babes arduraduna izendatzea.
  • Campuseko babes arduradunaren eta Clubeko babes arduradunaren arteko komunikazio bidea zehaztea.
  • Zalantza eta gertakari guztiak jasota geratzea.
  • Haurrekin irteerak egiteko babes-plana lantzea.

 

 • Ekainean, behe mailako kategorietako taldeen nazio eta nazioarte mailako txapelketetara joateko leku-aldatze guztiak aztertzea.
 • Irailean, gaua kanpoan pasatu beharra dagoen txapelketetarako protokoloa eta check list zerrenda proposatzea.
 • Irailean, haurren babeserako materia arloko oinarrizko prestakuntza, Lezamako oinarri futboleko taldeen entrenatzaileentzat.
 • Irailean, gure behe-mailako kategorietako haurren datu eta irudien erabilerari buruzko baimen-dokumentua egokitu eta berriztatzea.
 • Sexu delituen inguruko ziurtagiri negatiboa klubeko langileen % 100ari eskatzea.