2023ko Ohiko Batzar Nagusirako Deialdia
Bazkideen Txokoa

2023ko Ohiko Batzar Nagusirako Deialdia

Athletic Clubeko Zuzendaritza-Batzordeak dei egiten die Athletic Clubeko bazkide konpromisarioei 2023ko urriaren 31n (asteartea), 19:00etan, Bilboko Euskalduna Jauregiko Auditorioan egingo den Ohiko Batzar Nagusian parte har dezaten

2023ko ira. 29a

Athletic Clubeko Zuzendaritza-Batzordeak dei egiten die Athletic Clubeko bazkide konpromisarioei 2023ko urriaren 31n (asteartea), 19:00etan, Bilboko Euskalduna Jauregiko Auditorioan egingo den Ohiko Batzar Nagusian parte har dezaten, lehenengo deialdian eta, hala badagokio, leku berean eta 19:15ean, bigarren deialdian, honako honen arabera:

Gai-zerrenda

 • Lehenengoa: Aurreko ekitaldi ekonomikoaren Urteko Kontuak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
 • Bigarrena: Zuzendaritza-Batzordeak aurreko ekitaldi ekonomikoan egindako kudeaketa aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
 • Hirugarrena: Futbol Profesionaleko Liga Nazionalak baliozkotutako aurrekontua aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
 • Laugarrena: San Mames Estadioko 111. bloketik 118.era eta 125. bloketik 104.era arteko kuota sozialak parekatzeko proposamena aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
 • Bosgarrena: Erreferendumen, galdeketen eta partaidetza-prozesuen Erregelamendu Proiektua aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
 • Seigarrena: Kirol-esparruetara sartzeko eta bertan egoteko eta abonatuen Erregelamendu Proiektua aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
 • Zazpigarrena: Diziplina-erregelamenduaren Proiektua aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
 • Zortzigarrena: Kontratazio-erregelamenduaren Proiektua aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
 • Bederatzigarrena: Estatutuetako 23.3 artikuluaren arabera Konpromisarioen Batzarrerako deia egin ondoren aurkezten diren bazkideen proposamenak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
 • Hamargarrena: Galde-eskeak.

Bazkideei honako alderdi hauen berri ematen zaie:

Lehenengoa: Estatutuen 32.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, bazkideen esku geratzen da honako dokumentazio hau:− aurreko ekitaldi ekonomikoaren urteko kontuak,
− kudeaketa-txostena (2022/2023 Memoria Ofiziala),
− Klubeko kontu-auditoreek emandako txostena,
− aribideko ekitaldi ekonomikoari dagokion aurrekontua,
− San Mames Estadioko 111. bloketik 118.era eta 125. bloketik 104.era arteko kuota sozialak parekatzeko proposamena justifikatzen duen txostena,
− erreferendumen, galdeketen eta partaidetza-prozesuen Erregelamendu Proiektua,
− kirol-esparruetara sartzeko eta bertan egoteko eta abonatuen Erregelamendu Proiektua,
− diziplina-erregelamenduaren Proiektua,
− kontratazio-Erregelamenduaren Proiektua,
− Kontrol, Gardentasun eta Gobernu Oneko Batzordearen txostena, eta,
− bazkideen Defentsa Bulegoaren txostena.

Dokumentazio hori eskuragarri egongo da, euskaraz zein gaztelaniaz, egoitza sozialean, Bazkideen Arretarako Bulegoan eta Klubaren web orrialdeko Bazkideen Txokoan (www.athletic-club.eus).

Bigarrena: Estatutuetako 32.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, bazkide konpromisarioek Gai-zerrendako gaiei buruz beharrezkotzat jotzen dituzten argibideak edo azalpenak eskatu ahal izango dituzte, idatziz, Batzarraren aurretik edo batzarra egiten den bitartean. Eskubide hori Klubari zuzendutako jakinarazpenaren bidez edo Klubaren web orrialdeko (www.athletic club.eus) Bazkideen Txokoan horretarako ezarri den sistemaren bidez baliatu ahal izango da.

Zuzendaritza-Batzordea behartuta egongo da eskatutako informazioa edo argibideak ematera, salbu eta, bere iritziz, eskatutako datuen kaleratzeak Klubaren gizarte- eta kirolinteresei kalte egiten badie edo datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen legeria urratzen badu. Ukatze hori Konpromisarioen Batzarraren aurrean arrazoitu beharko da. Ukapena ezeztatu ahal izango da gehiengo soilez.

Ukapena botoen gehiengo soilez ezeztatu ahal izango da, gutxienez konpromisarioen %hogeiaren (20) eskariz, salbu eta izaera pertsonaleko datuen babesaren arloan indarrean dagoen legeriaren aurka egiten badu.

Bazkidearen eskubidea adierazitako moduan erabilita ezin bada bete Konpromisarioen Batzarrean, Zuzendaritza-Batzordeak idatziz eman beharko du eskatutako informazioa, Batzarra amaitu eta hurrengo zazpi (7) egun naturalen barruan.

Hirugarrena: Estatutuen 13.2.q) artikuluan ezarritakoaren arabera, bazkideek, konpromisarioak ez izan arren, Gai-zerrendarekin zerikusia duten galderak egin ahal izango dituzte. Eskubide hori erabili ahal izango da, Klubari zuzendutako jakinarazpenaren bidez edo Klubaren web orrialdeko (www.athletic-club.eus) Bazkideen Txokoan horretarako ezarri den atalaren bidez, Batzarra egin baino hamabost egun lehenago arte (urriaren 16a). Eskubide horretaz baliatzeari emango den erantzuna aurreko paragrafoan xedatutakoari egokituko zaio.

Laugarrena: Gai-zerrendako bederatzigarren puntuaren ondorioetarako, Batzarreko kideen ehuneko hamar (%10) edo bazkide osoen ehuneko bi (%2) ordezkatzen duten konpromisarioek Zuzendaritza-Batzordearen ekimenez erabakitako deialdiaren osagarri bat argitaratzeko eskatu ahal izango dute, hasierako Gai-zerrendan puntu bat edo gehiago gehituz. Hasierako Gai-zerrendako puntuei gehitzeko eskaera Estatutuen 23.3 artikuluaren arabera egin beharko da. Eskubide hori Klubari zuzendutako jakinarazpenaren bidez edo Klubaren web orrialdeko (www.athletic-club.eus) Bazkideen Txokoan ezarri den atalaren bidez baliatu ahal izango da. Atal horren bidez, Estatutuetan eskatzen diren eskabideekiko atxikimenduak egin ahal izango dira.

Bosgarrena: Konpromisarioen Batzarra, osorik edo zati batean, Osoko Biltzar bihurtzea, bozkatzeko gai jakin batzuk bertara igorriz, Estatutuen 23.2 artikuluan aurreikusitako moduan egin ahal izango da. Eskubide hori Batzarra hasi aurretik baliatu ahal izango da, Klubari zuzendutako jakinarazpenaren bidez edo Klubaren web orrialdeko (www.athleticclub. eus) Bazkideen Txokoan ezarri den atalaren bidez. Atal horren bidez, Estatutuek eskatzen dituzten atxikipenak egin ahal izango dira.

Seigarrena: Bazkide konpromisarioak telematikoki, urrutitik edo aurrez aurre joan daitezke batzarrera:

 • Urrutitik bertaratzea: bertaratutako pertsonen identitatea eta elkarte-eskubideak behar bezala baliatzen direla bermatzeko, urrutitik Batzarrera telematikoki joan nahi duten konpromisarioak aldez aurretik erregistratu beharko dira Klubaren web orrialdeko Bazkideen Txokoan (www.athletic-club.eus) edo Bazkideentzako Arreta Bulegoan, 2023ko urriaren 20ko 12:00ak arte.

  Ezarritako epea amaitu ondoren, ez da inolako erregistrorik onartuko bertaratzeeta boto-eskubidea telematikoki baliatzeko.

  Erregistroa egin ondoren, konpromisarioak erabiltzaile-kredentzialak, gakoa edo antzekoak jasoko ditu Batzarrean, posta elektronikoaren bidez. 

  Era berean, erregistroa egin ondoren, ezingo da botoa aurrez aurre eman. Urrutitik Batzarrera telematikoki joateko erregistroak berekin ekarriko du botoa aurrez aurre emateari berariaz uko egitea eta atzeraezina izango da.
   
 • Bertaratzea: Batzarrera modu telematikoan joateko eta botoa emateko erregistratu ez diren bazkide konpromisarioak batzarrera joan ahal izango dira eta botoa eman ahal izango dute.

  Ohiko Batzar Nagusira joateko txartel elektronikoa jasoko dute Klubaren erregistroetan agertzen den helbide elektronikoan. Klubaren web orrialdeko (www.athletic-club.eus) Bazkideen Txokoan gaituko den atalean ere deskarga dezakete edota Bazkideentzako Arreta Bulegoan eska dezakete.

  Batzarra egiten den lekura sartzeko eta elkarte-eskubideak erabili ahal izateko, bertaratze-txartel elektronikoa aurkeztu beharko dute, eta NANarekin, pasaportearekin edo gidabaimenarekin identifikatu.

  Bazkidea modu frogagarrian identifikatzeko beharrezkoa den eskakizun hori desagertu egingo da Athletic Clubeko txartel digitala ezartzen denean. Txartel horrek aukera emango die Klubeko bazkideei modu frogagarrian identifikatzeko beren burua, bai elkarte-eskubideak baliatzeko, bai Klubaren aurrean aurrez aurreko izapideak edo izapide elektronikoak egiteko, Estatutuen 8. Xedapen Gehigarrian aurreikusitako moduan.

Zazpigarrena: Estatutuen 28. artikuluan ezarritakoaren arabera, Konpromisarioen Batzarra balioz eratuko da, lehenengo deialdian kideen %50 gutxienez bertaratzen badira (aurrez aurre eta urrutitik, bitarteko telematikoen bidez). Bigarren deialdian, nahikoa izango da kideen %20k parte hartzea.

Zortzigarrena: Urrutitik Batzarrera telematikoki joatea erabakitzen duten bazkide konpromisarioek ere parte hartu ahal izango dute, bi sistema erabiliz:

i. Telefono-deiaren bidez: Klubari Batzarrean parte hartu nahi dutela jakinarazten diotenek telefonoz esku hartu ahal izango dute, 2023ko urriaren 20ko 12:00ak baino lehen, Klubak behar dituen baliabideak erabil ditzan. Horretarako, atal bat gaitu da Klubaren web orrialdeko Bazkideen Txokoan (www.athletic-club.eus).

ii. Batzarrak jarraitu ahal izateko plataforma telematikoan prestatutako txat-aren bidez: ez da beharrezkoa izango Klubari aldez aurreko jakinarazpenik egitea. Urrutitik parte hartzeko erregistratutako bazkideek esku hartzeko txanda eskatu ahal izango dute, eta Batzarrak irauten duen bitartean esku hartu ahal izango dute idatzizko galderak egiteko, plataforma telematiko berean gaitutako txat sistemaren bidez.

Bederatzigarrena: Estatutuen 31.5 artikuluan ezarritakoaren arabera, Gai-zerrendako puntu bakoitzari buruzko esku-hartze guztiak amaitu ondoren egingo dira bozketak. Batzarraren garapena arintzeko, Gai-zerrendako puntu batzuei buruzko bozketak taldekatu ahal izango dira. Kasu horretan, Gai-zerrendako puntu guztiak bereizita azalduko dira, esku-hartze guztiak egingo dira eta bozketa-aldia zabalduko da, puntuak bata bestearen atzetik eta bereizita bozkatzeko.

Bozketa aurrez aurrekoa edo urrutikoa izango da (telematikoki), eta beti isilpekoa. Ahal dela, botoa emateko, Klubak emandako gailu interaktiboak erabiliko dira konpromisarioen eta Batzarrera bertaratzen diren konpromisarioen kasuan, botoak hautestontzietan sartzeko sistema tradizionalaren ordez (nahiz eta bi sistemak baliozkoak izan). Batzarrera bertaratzen diren konpromisario guztiek sistema berari jarraituz emango dute botoa.

Gailu interaktiboen bidez bozkatzea aukeratzen bada, Batzarrera bertaratzen diren konpromisarioek Gai-zerrendako puntu bakoitzean bozkatzeko nahikoa denbora izango dute. Urrutiko botoa telematikoki emateko eskubidea baliatzen duten konpromisarioek baino bozketa-aldi luzeagoa izango dute.

Hamargarrena: Erabakiak onartzeko gehiengo soila beharko da, hots, baiezko botoek ezezkoak gainditzen dituztenean. Ondorio horietarako, boto baliogabeak, boto zuriak eta abstentzioak ez dira kontuan hartuko.

Hamaikagarrena: Klubaren web orrialdeko Bazkideen Txokoan (www.athletic-club.eus) euren identifikazio datuak eguneratu behar direla gogorarazten zaie konpromisarioei, Klubak elkarte-eskubideak erabiltzeko baliabideak eman diezazkien.

Hamabigarrena: Estatutuetako 19.10 artikuluan ezarritakoaren arabera, bazkide konpromisarioek karguari uko egin ahal izango diote. Era berean, bi (2) batzarretan parte hartzen ez badute, beren izaera galduko dute, behar bezala egiaztatutako justifikaziorik gabe. Izaera hori galtzea, diziplina-izaerarik ez duena, Hauteskunde-Batzordeak erabakiko du, aldez aurretik entzunaldi-izapidea eginda, eta galera horrek galaraziko du kargua galtzea gertatu ondorengo bost (5) urteetan.

Bilbon, 2023ko irailaren 29a.
Presidentea: Jon Uriarte Uranga. Jn. Idazkaria: Jon Salinas Aguirre Jn.