Aterpe programa

Aterpe programa

Sarrera

Kirol arloan haurrentzako espazio seguruak sortu eta bermatzea kirol erakunde guztiek aurre egin beharreko erronka da.

Kirol arloan haurrentzako espazio seguruak sortu eta bermatzea kirol erakunde guztiek aurre egin beharreko erronka da.

Athletic Club erakundeak beti eduki du gai hori kontuan bere eguneroko lanean, baina orain harago joan nahi izan du haurren babesaren arloan, eta ATERPE proiektua sortu du. Politika horren barruan sartuko lirateke klubak arlo horretan burututako ekintza guztiak, langile guztiek ezagutu eta errespetatu beharrekoak.

Gainera, klubaren barruan Haurren Babeserako Arduradunaren figura izanik, lana sistematizatzeko oinarriak finkatu dira, eta haurren babeserako politika integral bat lortuko dugu. Horren barruan sartuko dira prebentzio elementuak, prestakuntza eta jarduera protokoloak, betiere, erakundeko haurren ongizatea helburu izanik.

Figura berritzailea da nazio mailako futbol eta kirol programaren barruan. Ligako klub batek ere ez dauka oraindik, eta nazioarte mailan ere oso gutxi dira figura hori ezarrita daukatenak. Erakundearen proiektuetan (ez soilik oinarri futbolean, baita Fundazioan, Kanpo Proiektuan eta hitzartutako klubetan ere) parte hartzen duten haurrekiko erantzukizun instituzionala argi adierazten du.

Esperientzia berritzailea da eta kirolaren eremuan haurren babes integrala lortzeko bidea izan daiteke.